فرق lose با lostچیه


این تاپیک مربوط به درس «یک خودکارِ گم‌شده» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «دوران تحصیل در مدرسه»

2 پسندیده

سلام
.lost حالت گذشته و همچنین اسم مفعول یا قسمت سوم (p.p)فعل lose هستش.

4 پسندیده