تالار زبانشناس

۱. آیا در این جمله اشتباه تایپی وجود دارد؟

So let’s talk about this a little bit. In fact, this is how I developed my teaching system. As a beginning teacher of English, I knew nothing, zero. I went to Korea and I got a job teaching small children, and I didn’t know anything about English teaching. I had a degree in social work. I had studied social work in school and suddenly I needed to teach small children.

and I didn’t know anything about
فک کنم اینجا باید did باشه.باتوجه به nothing.تو صوتش هم من did میشنوم

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «الگو ها»)

اینجا از anything استفاده کرده و این واژه منفی نیست،
اگر میگفت nothing شما درست میگید نباید did رو منفی میکرد.
تفاوت any و no باعث میشه اینطوری بشه. no یعنی صفر مطلق ولی any یعنی یه تعداد یا مقدار اینقد کم که اصلا راضی کننده نیست.
مثلا تفاوت i have no friend با i do not have any friend اینه که تو جمله اول شما داری میگی صفر دوست دارم و این یعنی “هیچ مطلق” که خودش منفیه، حتی یک دوستم ندارید ولی تو جمله دوم شما حداقل یک دوست دارید به نظرتان خیلی کمه و باید تعداد بیشتری دوست داشته باشید و اینجا دیگه صفر مطلق نیست که بگیم منفیه و بنابراین از فعل منفی دیگه ای تو جمله نشه استفاده کرد. any مثبته ولی خیلی کم و غیر رضایت بخش.
هرجا any و no بود هم به همین شکله. مثلا جملاتی که با anyone و no one هستن یا anywhere و no where و خیلی کلمات دیگه.

4 Likes

نکته جالبی بود‌.ممنونم دوست عزیز که وقت گذاشتید و پاسخ دادید :rose:

1 Likes