تالار زبانشناس

Cleverer یا more clever ؟

سلام.وقت بخیر.
در جمله زیر،(برای ترجمه باهوشتر)، آیا بجای cleverer ،نباید از more clever استفاده میشد؟!
The mouse was a bit cleverer and more shrewd than the hare.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی راز سکه‌ی گم‌شده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

2 Likes

سلام، بعضی از صفتهامثل simple, clever, quiet,…از جمله صفتهایی هستند که به هر دو صورت moreیا اضافه شدنerصفت تفضیلی ساخت. صفت عالی هم به همین صورت.

9 Likes

سلام،به روش گفته شده صفت عالی clever چی میشه؟

1 Likes

سلام،
the most clever
the cleverest

3 Likes