لغت bird در عبارت The bird king چرا s جمع نگرفته؟

The bird king

سلطان پرندگان چرا brid s جمع نگرفته؟


این تاپیک مربوط به داستان «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی دوم»

3 پسندیده

این سوال قبلا پرسیده شده اگه بخش سوال های درس نگاه کنید پیدا میکنید

2 پسندیده

تاپیک زیر رو مطالعه کنید

5 پسندیده