تالار زبانشناس

معنی I get along well

I get along well with all of my family members.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Family by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۱»)

get along به معنی بسر بردن یا گذراندن هست.
من با همه اعضای خانواده ام خیلی خوب بسر بردم( اوقات خوبی داشتم)

2 Likes

بسیار ممنون از پاسخ شما.

1 Likes

کنار اومدن


1 Likes

@hojat درسته get along به تنهایی به معنایی بسر بردن هست.
Screenshot_۲۰۱۷۱۰۰۵-۲۳۲۷۴۰

@sahart7258 لطفا دقت کنید. و اشتباه من رو ببخشید. من دسترسی به کل متن نداشتم تا بهتر متوجه بشم.

3 Likes