تالار زبانشناس

معنی جمله زیر اگه میدونید بگید لطفا

as he was unable to gain the respect of the emperor

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Dragon Boat Festival by Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۲»)

1 Likes

یعنی “با توجه به اینکه قادر نبود احترام پادشاه را جلب کند” …

3 Likes