نقل قول در جمله: "The witches said I was safe. They lied to me!"

سلام و اوقاتتومن خوش.
چرا در نقل قول جمله " Everything will be OK."“Yes, everything will be fine.” ، بجای will از was استفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 پسندیده

اینجا نقل قول از جادوگرا نیست. بلکه خود مکبث داره حرف میزنه.

جادوگران گفتن که من در خطر نبودم (امن و امانم). اونها به من دروغ گفتن.

5 پسندیده

ما در زبان انگلیسی به دو شکل گفته های اشخاص رو نقل قول می کنیم: مستقیم و غیر مستقیم.

در نقل قول مستقیم عیناً گفته های اشخاص رو با کلمات و واژگان خود آنها بیان می کنیم. مثال،

You’re safe. You’ll be safe" the witches said". (نقل قول مستقیم)

در نقل قول غیر مستقیم مضمون جمله ای رو که فرد به زبان آورده، نه عین واژگان رو از زبان خودمون بیان می کنیم. مثال،

The witches told me (that) I was safe and I would be safe. (نقل قول غیرمستقیم)

در نقل قول غیرمستقیم به جای will از was استفاده نمیشه و از would استفاده میشه.

7 پسندیده