🖌💮 آرشیو هنری هنرمندان زبانشناس💮

art
:paintbrush::white_flower: آرشیو هنری هنرمندان زبانشناس:white_flower:
0

#961

شما هر وقت نینی دار شدی من خودم هدیه یه ست کامل میبافم براش :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: قول شرف :sweat_smile::sweat_smile:


#962

نمیدونم والا من خیلی علاقه دارم به این کارا اگه بخرن ک خوبه ولی حتما رو این پیشنهادت وقت میزارم عزیزم مرسی :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::blush::blush:


#963

منم جدی گفتم :joy::joy:
تو لطف داری :sweat_smile::heart_eyes:

نمیشه اول شما بفرستین ؟ :joy::joy:


#964

من هر وقت نی نی دار شدم ازت میخرم, خودم اولین مشتریت میشم,
کم کم راه میافتی, جدی بهش فکر کن, در کنار زبانت یه پولی هم در بیار.


#965

بفرست ولی طراحیاتو :expressionless::neutral_face::sweat_smile:

ن ن اصلا هر وقت وقتش شد :joy::joy:


#966

:neutral_face::neutral_face::neutral_face::neutral_face:
خیلی
دوست داری بخوره تو ذوقت؟ :unamused:


#967

مررسی عزیزم تو لطف داری به من :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: حتما میرم تو کارش ببینم توانایی انجام دادنشو دارم ببافم حتما عکسشو میفرستم براتون مرسی ک بهم انگیزه دادی :heart_eyes::heart::blush:


#968

میشه 5 ت :sunglasses::laughing:


#969

اره شدیییدا دوست دارم بفرست دیگه ناز نکن :expressionless::neutral_face:خدایی من چون هییییچی از نقاشی سرم نمیشه طراحیایه شمارو میبینم کلی کیف میکنم :sweat_smile::sweat_smile::blush::blush:


#970

شماره کارت بده بریزم به حساب :expressionless::neutral_face::sweat_smile::grin:
انگیزه دادنای الانم پولی شده دیگه به هیچی اعتباری نیس نخاستیم دیگه همینقد پس بود :sweat_smile::sweat_smile:


#971

به نظر منم بفرست طراحیاتو, اولا طراحیت خوبه, بعد هم کم کم پیشرفت میکنیو ما هم پیشرفتتو میبینیم و تشویقت میکنیم.


#972

ناز نیس والا :joy::joy:
آخه بیشتر تمرینی کار میکنم
طرح کامل خ کم کشیدم
درحد چشم و… کشیدم بیشتر


#973

خب همونام خوبه همین ک میتونی درهمون حد چشم بکشی خیلی خوبه :blush::blush:


#974

خلاصه بیشتر خواستی بگو در خدمتیم :joy::joy:

بیا محدثه خیالت راحت شد؟
اتوسا جانم بردی تو گروهت :unamused::unamused:


#975

اگه ارزون حساب میکنی مشتری میشم :joy::joy:

:joy::joy::joy: فعلا کمیم بقیه هم بیان میان تو گروه من میگن بفرست گوش نمیدی ک :expressionless::neutral_face::joy:


#976

20180228_143435
اینم شنلم ک در دسته بافته تازه شروعش کردم :sweat_smile::sweat_smile::grin:


#977

چ ناااازه :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:
خوشم میاد همه نوع بافتیو بلدی :heart_eyes::joy::ok_hand::ok_hand::ok_hand:
کلاس میری یا از مامانی ؛ کتابی یاد میگیری؟؟


#978

چشات ناز میبینه عزیزم :heart_eyes::heart_eyes::blush::blush:
قررربانت اخه خیلی علاقه دارم به کارای هنری:joy::joy::joy:
کلاس ک نمیرم خودم یاد میگیرم حالا از اینترنت یا جایی مشکل داشته باشم از مامانم و عمم :sweat_smile::blush:


#979

عااااالیه :clap::clap::clap::clap:
هویجور ادامه بده
آینده روشنی درپیش رویت نظاره گر هستم :heart_eyes::clap::clap::clap:


#980

فوق العاده و محشر. آفرین به شما محدثه بانوی هنرمند :clap:
کاش آلاء مامانش از این هنرها داشت.