تالار زبانشناس

Our beds are stacked together

معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Bedroom by Hedy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۹»)

یعنی تحت خواب های ما به هم چسبیدن.

1 Likes