تالار زبانشناس

یادگیری گرامر انگلیسی

لطفا کمک کنید چگونه و از چ راهی گرامر زبانمون را قوی کنیم …؟مثلا ساختن حال کامل و…

======================
این تاپیک مربوط به درس «Spaghetti Junction» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

گرامر رو شما بایستی به روش TPRS یاد بگیرین. برای این کار میتونین دوره های داستان واقعی و انگلیسی قدرت رو بخونین.

3 Likes