علت استفاده have چیست؟

سلام در جمله Put cream on your face and have the cat lick it off ، دقیقا چرا have اومده؟؟؟


این تاپیک مربوط به درس «صورتت را اصلاح کن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

سلام
اینجا ساختار have someone do something هس
توو این تاپیک، دوستان توضیح دادن…

کاربرد have - #4 توسط susan.kafi