تفاوت ترجمه در عبارت

دومین جمله:
What you’ve done means a lot to me.
کاری که انجام دادید برایم باارزش است .
:question: در این جمله که با what شروع شده و مسلما سوالیه ، چرا ترجمه از عبارت انقد دوره؟!

ترجمه ی جمله ی
How can I ever possibly thank you ?
در مکالمه به این صورت اومده که :
با هیچ زبانی نمیتوانم از شما تشکر کنم ؟
:interrobang: ابهامم اینه :point_left: عبارت انگلیسی سوالیه ولی ترجمه هیچیش به جمله ی سوالی نمیخوره!


این تاپیک مربوط به درس «تشکر کردن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

ترتیب سوالام جابجا شد :woman_facepalming::sweat_smile:

در جمله اول what درواقع مفعول جمله است

و مفعول همیشه در جواب چه چیزی را چه کسی را مشخص میشه

در مورد جمله دوم ، درواقع این جمله این صورت هم قابل ترجمه هست و سوالی بودن اون با این ترجمه بیشتر خودش رو نسون میده

چطوری امکانش هست که از شما تشکر کنم که ترجمه تحت‌الفظی محسوب میشه

ولی ما تو فارسی با عبارت استعاریه (با چه زبونی) بیانش می‌کنیم

2 پسندیده

You’re so kind :pray::rose:

ببین اینا اصطلاح هستن و جمله رو نمیتونی جز به جز معنی کنی

2 پسندیده

درسته ، متوجه بودم ولی دنبال علامت سوال تو اصطلاح بود ، یعنی در واقع فکردم ممکنه نکته گرامری داشته باشه . مرسی از توجهتون:pray:

:rose::raised_hands::raised_hands::raised_hands::raised_hands::raised_hands:

1 پسندیده