تالار زبانشناس

چرا داستان های واقعی در سطح ۲ قرار دارند؟

چرا در آپدیت جدید داستان های واقعی سطح 2 هستن؟ اشتباهی اینطور شده یا دلیلی داره؟

1 Likes

من قبلا سوال کردم گفتند چون الان دوره های زیادی هست و با توجه به اینکه ۵ تا سطح داریم به ناچار داستان واقعی به سطح ۲ اومده و انگلیسی قدرت به سطح ۳

1 Likes