تالار زبانشناس

فرق was و were چیه؟

فرقشون چیبه و زمان حال و آینده معادلشون چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان گذشته ی استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده داری کودکان»)

2 Likes

کلمات was و were هر دو شکل گذشته افعال to be هستند یعنی was معادل (is,am) در زمان حال و were معادل (are) در زمان حال ,پس was برای اول شخص ,دوم شخص ,سوم شخص و were برای اول شخص,دوم شخص,سوم شخص جمع در زمان گذشته کاربرد داره

4 Likes

در انگلیسی استاندارد برای دوم شخص مفرد هم از were استفاده میشه نه was
هرچند در گویش های غیر رسمی بکار بردن was برای مخاطب مفرد هم رایج هست

was , were شکل گذشته اند به معنی بود و بودند مثل (I was happy)

شکل حالشون میشه هست و هستند : am , is, are مثل (I am happy)

شکل آیندشون هم میشه خواهد بود و خواهند بود : will be مثل (I will be happy)

2 Likes

ممنونم دوستان بابت پاسخ مفیدتون