تالار زبانشناس

معنی cut someone down to size

untitled
دوستان کسی می تونه این عبارت رو معنی کنه؟؟؟

این عبارت رو من تو فیلم بینوایان شنیدم.

فکر میکنم به این معنی هست که “قبل از اینکه ما این چاق ها (حکام اون زمان فرانسه) رو ادب کنیم”