تالار زبانشناس

میشه در این جمله جای now اخر بره؟ Hamlet now acts very strangely بعد کلمه acts فعل اصلی؟ فعل is لازم نداریم؟

Hamlet now acts very strangely

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

بله میشه که now را آخر بذاریم، now را اینجا آورده برای تاکید