تالار زبانشناس

Hamlet knows he must stop Claudius. بعد must فعل stop چراto نمیگیره؟

چه افعالی بعدش to نمیاد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

بعد از افعال “can” و “should” و “could” و “may” و “might” از to استفاده نمی‌کنیم.

در ضمن توی جملمه بالا بجای must میشد از فعل have to استفاده کرد که به همین معنا هم هست

2 Likes