تالار زبانشناس

اشکال انتقال به کارت حافظه

سلام
نمیدانم چرا وقتی قصد انتقال فایل دانلود شده به کارت حافظه دارم ، نرم افزار خطا میدهد و انتقال صورت نمیگیرد !!؟
حافظه دستگاه گوشیم پر شده ،
Screenshot_2017-10-29-20-35-46

1 Likes

لطفا بعد از مشاهده هر خطا، از داخل خود نرم افزار بخش ارتباط با ما اقدام بفرمایین تا بتونیم بررسی کنیم.

1 Likes

اخیرا تمامی دروس برام این خطا رو میده !!!
اگر دوستان دیگری این مشکل ندارند شاید اشکال از کارت حافظه یا گوشی من باشد !!!

2 Likes