تالار زبانشناس

Who did he want asher to imitate?

who did he want asher to imitate?
آیا به جای این سوال میتوان اینگونه پرسید
who wanted asher to imitate him?
ساختار سوال اول کمی نامفهوم است

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

1 Likes

او از اشر میخواست که چه کسی را تقلید کند؟

چه کسی میخواست اشر از او تقلید کند.

مفهوم دو جمله کاملا متفاوت هست. به اولی ظاهرا میگن مفعولی، و به دومی فاعلی میگن.

2 Likes