لطفا کمک کنید.چگونگی تعیین سرعت سایه

لطفا کمک کنید.چگونگی تعیین سرعت سایه
0

#1

باتوجه به تکنیک سایه، برای تعیین سرعت آرام متوسط یا تند باید به کدوم قسمت مراجعه کنم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

دوره ی داستان واقعی با سرعت های متفاوت قابل شنیدن هست.