معنی bright چیست؟

وقتی این صفت در توصیف شخصیت یه نفر به کار میره دقیقا یعنی چی؟
باهوشه یا خوش‌بین و امیدوار یا …؟

2 پسندیده

کلمه‌ی bright به معنی باهوش هستش.
intelligent, a bright person is intelligent and usually young and likely to do well at school or in their careers. She was married to a bright young lawyer.

3 پسندیده

متشکرم
در مورد مثالی که زدی یه سوال ازت دارم
من marriage رو در قالب دو تا ساختار فعلی می‌شناختم marry somebody و to get married (to)
اینی که گفتی (be married to) هم پس شکل درست دیگه‌ای ازشه. نکته‌ای نداره این آخری؟ و اینکه اون دوتای قبلی رو درست خاطرم مونده؟

1 پسندیده

یور ول کام راد جان…
مثالم کجا بود!:joy: ( یه کپی پیست ساده بود :shushing_face:)

جواب سوالت تمام و کمال :point_down:

1 پسندیده