تالار زبانشناس

چرا بعد willفعل beخالی اومدهbe مال کدام قسمت فعل؟

You will be the new King

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

Be مصدر هست به معنای بودن
بعد از will هم همیشه مصدر فعل میاد
و معنی جمله میشه: تو پادشاه جدید، خواهی بود.

1 Likes