چرا بعد willفعل beخالی اومدهbe مال کدام قسمت فعل؟

چرا بعد willفعل beخالی اومدهbe مال کدام قسمت فعل؟
0

#1

You will be the new King

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

Be مصدر هست به معنای بودن
بعد از will هم همیشه مصدر فعل میاد
و معنی جمله میشه: تو پادشاه جدید، خواهی بود.