تالار زبانشناس

جمله مجهول؟Duncan is dead

جمله مجهول چیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

خیر جمله مجهول نیست. بلکه جمله ساده هست.

دانکن مرده است.

مرده در اینجا به عنوان صفت به کار رفته

اگر جمله ای مجهول میخواید میتونیم بگیم

Duncan is killed

یعنی: دانکن کشته شد

1 Likes