ارزیابی دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»

ارزیابی دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»
none 4.747800586510264 341

عالی بود :+1:

perfect :smiling_face_with_three_hearts:

این دوره فقط سطح A2را پوشش میده؟

بله دوست خوبم