تالار زبانشناس

ترجمه متن درس و دوره

آیا در آینده این متن ها هم ترجمه میشود؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Esperanto» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «چیز های قشنگ روزانه»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

تنها در صورت مشارکت اعضا ترجمه این دروس قرار میگیره

1 Likes