تالار زبانشناس

معنی wave را بفرمایید

متوجه معنی wave نشدم، راهنمایی کنید لطفا
معنی این درس رو نذاشتین؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Swimming the Channel» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

به معنی موج هست

wave