تالار زبانشناس

معنی جمله Kevin felt good as he made his way back home

Kevin felt good as he made his way back home.

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Best Day Ever by David» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۱»)

1 Likes

کوین در راه خانه‌اش احساس خوبی داشت

2 Likes