اشتباه تایپی در کلمه feel و جابه جایی ترجمه

He didn’t fee!
‏برای ناهار، من و همکارم رفتیم یه رستوران فرانسوی کوچیک و قشنگ نزدیک محل کارمون.like eating much, so he just had a small salad.
‏اون زیاد میلی به غذا نداشت، به خاطر همین فقط یه سالاد کوچک سفارش داد.

زمان 02:20


این تاپیک مربوط به «بخش سوم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، «تاکتیک های پایه برای شنیدن»، فصل «درس سیزدهم»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: