تجربه یکسال عضویت ! ( الیناز )

برا من هم همینطور فقط ۲ سوال میشه پرسید

2 پسندیده

Hello dear elinaz
How have you been lately?
I hope you’re perfectly fine and doing great.
I just wanted to let you know that I have you in my prayers and thoughts.
Take good care of your health. :rose::rose::blush:
@elinax1

3 پسندیده

داداش.

این رو تست کن.
شنیدم که ردیفه…

3 پسندیده

سلام .
این فیلترشکن میخاد؟

1 پسندیده

سلام خیر

1 پسندیده

This was the most beautiful sentence that someone wrote for me in English.
How cleverly some people make some sentences their own!
This sentence has always inspired me to use it for people I don’t know, and I always remember the first person who used it for me.
Thank you for making the world more beautiful with your presence.
I hope that because of your kindness, the world will teach you more beautiful words to bring hope and happiness to the world.
Your influence is so compelling, and you captivate me.".":heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 پسندیده

I’m truly grateful for your kindness and beautiful words :sparkles: :heart: so that I don’t know how should I express my sincere thanks to you.Did you remember our conversation above?:thinking:
Now,I would like to say that you’re an awesome person.
Much obliged

2 پسندیده

در کتاب حیرت نوشته داکر کلتنر که دکتر اذرخش مکری بسیار جذاب در رابطه با اون توضیحاتی رو در فایل های متعددی ارائه داده است، ( در castbox و آپارات موجود است. ) از حیرت هایی نام برده میشه که با وجود شرور زیادی که در جهان وجود دارد انسان رو به شگفتی و ذوق زندگی وادار میکند !
و اینکه حیرت یکی از ویژگی های خاص گونه انسانی است که باعث زنده ماندن و حتی نجات اعضای گونه خود میشود!
و این حیرت ها را به ۷ دسته تقسیم بندی میکند( اگر اشتباه نکنم)

حیرت هایی که گاهی در مواجهه با انها کلماتی برای بیان آنها پیدا نمیکنید. و حتی گاهی بغض میکنید و یا اشک شوق میریزید…

یکی از آن ۷ حیرت دیدن انسانهایی است که به یکباره امید را در تو فوران میکنند.‌
به من بار دیگه با یاداوری این خاطرات و کلام زیبا شانس تجربه یکی از این حیرت ها را دادی …

زندگیت سرشار از حیرت های غیرقابل پیش بینی رفیقم!:heart::heart::heart:

5 پسندیده

:face_holding_back_tears::face_holding_back_tears::face_holding_back_tears:

همچنین برای شما:heart::heart::pray::pray::pray:

3 پسندیده

سلام. شما کل ۶ جلد ۴۰۰۰ واژه رو خوندید؟ چقدر زمان برد؟ روزی چند ساعت؟