تالار زبانشناس

ترجمه متن کجاست

1ترجمه متن کجاست

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

بالای این درس یجایی نوشته(فا) روی اون بزن تا معنیش بیاد