مشکل معنی در درس جورج

مشکل معنی در درس جورج
0

#1

معنی scared چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

scared = ترسیده