می خواهم زبان آلمانی را یاد بگیرم


این تاپیک مربوط به درس «30ماجراجویی زبان: آلمانی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «راه زبانشناس»، فصل «ماجراجویی در زبان»

سلام ایولا :slight_smile:

1 پسندیده