تالار زبانشناس

تفاوت بین دو کلمه toward و towards

با سلام
دو کلمه toward و towards چه تفاوتی دارند?
این دو جمله از دو درس متفاوت
Jack took the goose and made his way toward the door.
gravity is an invisible force which pulls objects towards the earth

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

این دو کلمه هیچ تفاوت معنایی با هم ندارن. toward بیشتر در انگلیسی آمریکایی، و towards بیشتر در انگلیسی بریتانیایی کاربرد داره.

همونطور که احتمالا دقت کردین درس جک و لوبیای سحرآمیز با لهجه ی آمریکایی هست اما درس داستان نیوتون با لهجه ی انگلیسی هست که این دو کلمه متفاوت آورده شده.

2 Likes