ایراد متنی ING

سلام و وقت بخیر در جمله زیر ظاهراً ING جا افتاده است.

They will be graduate at the end of this year.


این تاپیک مربوط به «مارتی برنامه‌اش را سازماندهی کرده است» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: