معنی It’s about halfway down the block on the right چیست؟

با سلام
در جمله زیر block به معنی بلوک ساختمانی است یا چهارراه. در ترجمه فارسی درس، به معنی چهارراه بود.

.It’s about halfway down the block on the right

لطفا معنی این جمله را نیز بگویید.


این تاپیک مربوط به «بخش پنجم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، «تاکتیک های پایه برای شنیدن»، فصل «درس بیست و یکم»

سلام بعضی از کلمات انگلیسی معانی خیلی متنوعی دارند که بسته به جمله و جملات قبل و بعد باید معنی بشن مثلا بعضی از معانی کلمه block
معنی: سد، قطعه، کند، بلوک، جعبه قرقره، کنده، انسداد، مانع ورادع، ساختمان چهارگوش، توده، قلنبه، مسدود کردن، باز داشتن، بستن، بند اوردن، مانع شدن از، قالب کردن
معانی دیگر: قطعه ی دارای سطوح صاف (از چوب یا سنگ یا سیمان و غیره)، تکه، قالب، بالشتک چوبی زیر ساطور یا شمشیر و غیره، بندآوردن، گرفتن (مجرا)، جلوگیری کردن، سد کردن، سد راه کردن، هر چیزی که مجرا یا معبری را سد کند، (روان شناسی) دچار بازداری ذهنی شدن، وقفه ی فکری، قطعه یا محله ی مربع شکلی از شهر، هریک از خیابان های متقاطع و شبکه وار و ساختمان هایی که بین آنها قرار دارد، فاصله ی دو خیابان، چهارراه ، ساختمان بزرگ، دستگاه ساختمان،…

حالا این کلمه را اگر بلوک معنیش کنیم میشه
سپس حدود نیمی از بلوک سمت راست است
که با متن همخوانی نداره

این کلمه به معنی چهارراه هم هست که با توجه به جمله معنیش میشه :
وسط مسیری که به چهارراه می رسه، سمت راست

1 پسندیده