تفاوت tell و say چیست؟

سلام

He tells the clerk, “I’ll have 12 large cups of green peanut butter”.
‏به فروشنده می‌گه، «من ۱۲ فنجون بزرگ کره‌ی بادوم‌زمینی سبز می‌خوام».

چند جمله پائین تر می‌گه:
he says to the clerk

این درواقع داره می‌گه برای say باید to بیاد ولی برای tell to لازم نیست؟

چون نمی‌دونم چرا احساس می‌کنم خودِ گوینده می‌گه he tells to the clerk
ولی اشتباهی to نوشته نشده.

ممنون ازتون.


این تاپیک مربوط به درس «کره ی بادام زمینی سبز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی روان»، فصل «کره بادام زمینی سبز»

سلام دوست عزیز

بله همین طوره، اگه بعد فعل say بخواهیم مفعول رو هم بیاریم باید از حرف اضافه‌ی to استفاده کنیم ولی بعد از فعل tell نیازی به حرف اضافه نیست و می‌تونیم مفعول رو مستقیم بنویسیم.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده

اووه ببخشید بابت سوال تکراری:man_facepalming::man_facepalming:

1 پسندیده