به روزرسانی TPO ها تا 75

سلام وقتتون بخیر

TPO ها تا 75 در دسترس می باشند. بیزحمت همه بخش های آن ها را علی الخصوص بخش Reading و Listening را اضافه کنید.

باتشکر

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: