تفاوت سوال پرسیدن با how much و how many چگونه است؟

سلام وقتتون بخیر در جمله های زیر چرا در سوالی کردن با how many هیچ فعل کمکی مثل did … نیاورده اما در سوال how much ازdid استفاده کرده،؟
بعد ازhow many هم میشه فعل کمکی اورد؟

          How many people came to India when they got married?

How much did they pay when they got married


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه قسمت پ» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «غذای بوبا»

سلام دوست عزیز
تفاوتی نداره، برای how many هم میشه از افعال کمکی استفاده کرد، فقط اینجا تفاوتشون اینه که جمله‌ی اول یه subjective question هستش که داره درباره‌ی تعداد فاعل جمله صحبت می‌کنه، که تو این نوع سوالات کلمه‌ی پرسشی جای فاعل جمله میاد و بقیه جمله عیناً تکرار می‌شه.

ولی جمله‌ی دوم یه objective question هستش که درباره‌ی مفعول جمله سوال پرسیده و نیاز به افعال کمکی داره.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده