کاربرد Would like چیست؟

چرا طبق نکته ای که که در تاچ استون دو بخش علایق امده
I like to find…درست نیست و باید I would like to find درست باشه ولی I like to play cool درسته کاربرد would like چیه؟

سلام دوست عزیز
عبارت I like to find از لحاظ گرامری صحیحه، چون بعد از فعل like فعل دیگه می‌تونه هم به صورت مصدر infinitive و هم به صورت gerund به کار بره. لحن غیررسمی‌تری داره.

ولی بعد از از ساختار would like فعل به صورت infinitive به کار می‌ره. و لحن مودبانه‌تری داره.

لینک های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.