ترجمه eventually چیست؟

به نظرتون بهتر نیست در ترجمه کلمه eventually از سرانجام،بالاخره، در نهایت استفاده شود؟ اینجوری معنی و مفهوم رو هم بهتر می‌رسونه نسبت به کلمه به تدریج! که در درس اینطور ترجمه شده


این تاپیک مربوط به درس «درس دیدگاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «مرد برتر»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: