اشکال فنی در پخش

با وجود لغات بسیار و کاربردیش اما در اجرا دارای ایراد فنی در پخش هستش لطفا ترتیب اثر داده شود سپاس


این تاپیک مربوط به «آنها واقعا به ما اهمیت نمیدهند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. موسیقی «مایکل جکسون»

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: