داستان تام جونز

سلام وقت شما بخیر
بعضی از داستانها فقط چند قسمت آنها ترجمه داره مثلا تام جونز
لطفا در توضیحات داستان اشاره بشه بدون ترجمه


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 14» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های متوسط»، کتاب «تام جونز»

1 پسندیده

A post was merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: