چرا زبان یاد نمی گیرم؟!

تجربه جوان ایرانی 10 زبانه!! :speaking_head:

9 پسندیده

ادامه ؟؟؟؟

چون
تنبلیم
حسش نیس
از فردا
خستم
حوصله ندارم
دیروز زیاد خوندم
امروز نمیخونم
با دوستم میرم بیرون
پول ندارم کلاس برم
انگیزه ندارم انگیزه مزخرف ترین کلمه ایی که استفاده میشه انگیزه چیه بابا تعهد باید داشته باشی
اگه دلت ب انگیزه متکی باشه بازی تمومه :slight_smile:
کلاسا بدرد نمیخورن
از ما دیگه گذشته
انگلیسی سخته بابا
از شنبه
این ترم تموم شه ترم بعدی ثبت نام میکنم
تو جمع راحت نیسم
میترسم اشتباه کنم
خوب نیستم برا یادگیری
من خیلی دغدغه ها دارم دغدغه هاش چیه ؟ اینکه بقیه با زندگیشون دارن چیکار میکنن

:arrows_counterclockwise:

Discipline
Mentality

These 2 will change your freaking life
Trust the path light’s gonna carry you out of these issues

2 پسندیده

دقیقا… با نظمه که از مسیر خارج نمی‌شیم

البته منظور ایشون بیشتر (هدف و دلیل) یادگیری بود؛