اعتماد بنفس در speaking چگونه تقویت می شود ؟

لطفاً راهنمایی بفرمایید

سلام وقت بخیر
برای تقویت اعتماد بنفس در مکالمه، باید بیشتر تمرین کنید و بلند خوانی کنید و برای دوره ها از تکنیک سایه استفاده کنید.
از مکالمه کردن و اشتباهات هم نترسید.