تالار زبانشناس

دسترسی به دیکشنری

چرا دسترسی به دیکشنری نیست و اگر باشه هم فقط یک بار و بعد مینویسد :یک روز مانده تا مرور بعدی ؟؟؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

این موردی که میفرمایین جعبه لایتنر هست.
دیکشنری ها با علامت + اضافه میشن