تالار زبانشناس

جوجه ادک زشت

چرا ترجمه داستان نداره

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

گزینه ی “فا” در نوار ابزار بالای درس رو بزنین.