تالار زبانشناس

معنی get something useful out of it

Good time management can help you do great things and get something useful out of it.

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Importance of Time Management by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)

2 Likes

با توجه به جمله قبلش، get out of استنتاج و بدست آوردن سود و چیز مفید رو میرسونه.
مدیریت به موقع میتونه به تو کمک کنه تا کارهای خوب انجام دهی و چیزهای مفیدی از اون بدست بیاری.

3 Likes

مدیریت زمان درست می تونه به شما کمک کنه کارهای بزرگی انجام بدهید و چیزهای پرکاربردی رو از اون استخراج کنید .

4 Likes