فرق بین awfulوterrible

فرق بین awfulوterrible
0

#1

معنی awfulوterrible یکیه چه فرقی باهم دارن؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

تقریبا میشه گفت هیچ فرقی با هم ندارن.


#3

salam.awful yani bad va nakhoshayand vali terrible yani vahshatnak


#4

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B5

هر دو کلمه معنای یکسان دارند.
در مورد awe در فارسی هم گاهی از چیزی تعجب کنیم میگیم آآ میشه این حالت را در نظر گرفت و برای موارد ترس، تعجب و انزجار بکار برد.