تالار زبانشناس

حرف اضافه at

سلام در متن زیر حرف at به چه معناست؟برای چی اومده؟

He felt enormously happy, not only for having escaped the lynx, but also at having made so many friends in the forest

میشه جمله زیر رو کلمه به کلمه معنی کنید…

helped all the time by the friends he had offered shelter to in the winter.

======================
این تاپیک مربوط به درس «خرگوش سخاوتمند» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

یکی از معانی at بخاطر هست که فکر کنم اینجا این معنی مد نظره

Screenshot-2018-2-16%20at%20Meaning%20in%20the%20Cambridge%20English%20Dictionary

در همه‌ی زمانها توسط دوستانی که در زمستان بهشان پناه داده بود، کمک دریافت کرد.

4 Likes

با توجه به معنی که استاد ناصری فرمودند، با اجازه استاد وجود این حرف رو اینطور توضیح میشه داد که البته قبلا در سوال دیگری آقای @Nobleman توضیح داده بودند.
در ترجمه متن:

او احساس شادی زیادی میکرد، نه فقط برای این که فرار کرده بود، همچنین بخاطر این که دوستی زیادی در جنگل ایجاد کرده بود.
نکات گرامری رو بولد شده آوردم.
اول نکته گرامری not only …but also
بعد از not only هر ساختاری بکار برود ، همان ساختار بعد از but also بکار میرود. این قاعده توازن نام دارد.
اما در ترجمه حرف که( یک ربط دهنده) میبینیم که با ضمیر موصولی that, which, who, whom بکار میرود قبل از تغییر این حالت بوده:
not only for that he had escaped the lynx
و همینطور جمله بعدی.
و برای معنی بخاطر در جمله اول for استفاده شده و جمله دوم at, و بدین صورت قاعده توازن هم در خلاصه شدن، حرف اضافه با معنی بخاطر، و زمانها (ماضی بعید) در هر دو طرف حفظ میشود.
لذا گرامر و معنا با هم مطابقت دارند.

7 Likes