تالار زبانشناس

Have you ever معنی عبارت

معنی دقیقش میشه "تا حالا شده … ؟ "

3 Likes

وقتی در جمله سوالی کلمه ever بیاد معنیش میشه “تا به حال”
آیا تابحال درباره گنه گنه [چیزی] شنیدین؟

همچنین توی جملات خبری یکی از معانیش پیوستگی و همیشگی بودن و یا به عبارتی “در همه زمانها و وقت‌ها” هست که توی داستان شیر و موش خوندیم:
You are the best friend there **ever ** could be
تو بهترین دوستی هستی که در همه زمانها می‌تونست وجود داشته باشه

5 Likes

این جمله رو با do نمیشه سوالی کرد؟
Do you ever heard of quinine?

1 Likes

خیر؛ Ever به معنای تا به حال، و مربوط به تجربه ای از گذشته تا زمان حال هست و این دقیقا یعنی زمان حال کامل که بیانگر این شرایط هست که ساختارش

Have/has+ قسمت سوم فعل هست
که کلمه ever بعد از
have یا has قرار می گیرد.

آیا تا به حال شنیده ای؟ لذا آیا این تجربه رو آیا از گذشته تا کنون داشته ای؟

5 Likes